แผนรองรับรายได้
ได้รับเบี้ยขยัน
ได้รับโบนัสเลื่อนตำแหน่ง
สำเร็จในหน้าที่การงาน

ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน

ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านการเงินที่เน้นให้บริการครอบคลุมในทุกด้านเพื่อแผนการเงินระยะยาวที่มีประสิทธิภาพสำหรับบุคคลทั่วไปจนถึงระดับองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้
OUR FINANCIAL ADVISOR PROGRAMS

คุณเองก็เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบมืออาชีพได้

AIA Life Advisor

โปรแกรมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจพัฒนาศักยภาพให้พร้อมก้าวสู่การเป็นตัวแทนประกันชีวิตอย่างมืออาชีพ

More Detail
FA Standard

โปรแกรมฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน ที่พร้อมจะพาคุณรู้จักกับมาตรฐานของการเป็น FA เพื่อนำเสนอและวางแผนที่เหมาะสมกับลูกค้า

More Detail
FA Prime

โปรแกรมสำหรับคนมีประสบการณ์ที่มีเป้าหมายคือความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในระดับสากล “MDRT”

More Detail
APPLY OUR PROGRAM

ร่วมทีมกับ Fin-Infinity ในตำแหน่ง Financial Advisor จะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง

ด้วยหลักสูตรแห่งความสำเร็จ คุณเองก็มีความสุขทางการเงินได้เหมือนกัน
งานที่มั่นคง
มีเวลาให้ตัวเองและ ครอบครัวมากขึ้น
รายได้สูง
เติบโตในหน้าที่การงาน
มีความเสี่ยงต่ำ
FINANCIAL ADVISORS’ REVIEW

ส่งต่อความสุขจากความสำเร็จโดยตัวแทนของเรา

“อยากประสบความสำเร็จในวิชาชีพ FA ก็ต้อง พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มองเห็นความสำเร็จชัดเจนที่สุด และที่นั่นคือ Fin Infinity”
กุลนันท์ ผาสุข
CEO, Founder
“อยากประสบความสำเร็จในวิชาชีพ FA ก็ต้อง พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มองเห็นความสำเร็จชัดเจนที่สุด และที่นั่นคือ Fin Infinity”
กุลนันท์ ผาสุข
CEO, Founder

สรรสร้างความสุขตลอดกาล
ด้วยแผนทางการเงินที่มั่งคั่งและมั่นคง
แบบ FIN INFINITY

6 ขั้นตอนการสมัครร่วมเป็น FA กับเรา

มุ่งสู่เส้นทางอาชีพแห่งอนาคต เพื่อสร้างความเป็นอิสระทางการเงินแบบ Fin Infinity ด้วยตำแหน่ง ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ Financial Advisor (FA) ที่เริ่มง่าย รายได้ดีพร้อมกับระบบสนับสนุนทั้งด้านพัฒนาศักยภาพตัวเองและเทคโนโลยีทางการเงิน
1
กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเลือกโปรแกรม
2
ทำแบบสอบถาม Online
3
สัมภาษณ์
4
สอบ, อบรม ออกใบอนุญาตสินค้าทางด้านการเงิน
5
ฝึกอบรมสินค้าวิธีการทำงาน
6
ออกตลาดร่วมกับพี่เลี้ยง

คุณเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินได้เหมือนกัน

เบิกเส้นทางอาชีพแห่งอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ หรือ Financial Advisor (FA) เริ่มต้น รายได้ดี มีระบบสนับสนุนทั้งด้านพัฒนาศักยภาพตัวเองและเทคโนโลยีการเงินของเรา
APPLY OUR PROGRAM