About us

พวกเรา FIN INFINITY ที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมวางแผนโดยผู้เชี่ยวชาญให้ทุกชีวิต มีความสุข อิสระทางการเงิน และ Work Life Balance

อยากให้ทุกชีวิตมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า หรือ นักวางแผน ไม่ใช่แค่เรื่องเงิน อยากให้ทุกคนมีเงิน ความสําเร็จ ความสุข ครอบครัวที่ดี สุขภาพกาย สุขภาพใจ สังคม ที่ดีตลอดไป นั่นคือเป้าหมายของเรา
ศิริภรณ์ พุทธรักษ์
CEO, Founder of Fin-Infinity
MORE DETAIL

Our Vision

พวกเรา FIN INFINITY ผู้ให้บริการที่ปรึกษาการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะวางแผนทางการเงินให้ทุกคนรู้จักกับความสุขทางการเงินอย่างแท้จริง

Our Mission

ช่วยให้ทุกคนบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงิน ทุกชีวิตที่ให้เราวางแผน จะต้องมีชีวิตที่ดีและมีความสุข Work Life Balance
Our VALUES

บริการที่ปรึกษาการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อบรรลุเป้าหมายของลูกค้า
พูดคุยกับคุณลูกค้าเพื่อวิเคราะห์และค้นหาความต้องการเพื่อสำรวจว่าควรพัฒนากลยุทธ์ด้านไหน
เพื่อบริการที่ใช่สำหรับคุณ
ประเมินความเป็นไปได้เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าอย่างเช่นแผนการทำประกันสุขภาพ แผนลดหย่อนภาษี เตรียมทุนการศึกษา หรือแม้แต่แนะนำกลยุทธ์การลงทุน
สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
วางแผนคุ้มครองด้านการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยการดูแลและให้บริการอย่างมืออาชีพ

ความสุขทางการเงินตลอดกาล

Our SERVICES

แผนทางการเงินที่เหมาะสำหรับคุณ

แผนการเงินส่วนบุคคล
การจัดสรรวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับทุกจังหวะของชีวิตคุณ
Learn More
แผนการเงินระดับองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยดูแล จัดการความเสี่ยงที่รวมไปถึงวินาศภัยของบุคลากรในบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ท่านตั้งเอาไว้
Learn More
Our PARTNERS

เหล่าพันธมิตรที่เชี่ยวชาญของเรา

พวกเราร่วมงานกับพาร์ทเนอร์ครบวงจรตั้งแต่ประกันสุขภาพจนถึงการลงทุนเพื่อวางแผนที่ตอบโจทย์และรองรับในทุกจังหวะของชีวิตอย่างสุดความสามารถ
CONTACT US

แผนทางการเงินที่เหมาะสำหรับคุณ

TALK TO AN ADVISOR
Our Team

ทีมผู้เชี่ยวชาญมากความสามารถของเรา

พวกเราพร้อมจะดูแล พูดคุย ค้นหาความต้องการ วิเคราะห์ ประเมินและวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับอนาคตของคุณ
FIND AN ADVISOR