Our SERVICES

ร่วมกันพัฒนาความมั่นคงผ่านแผนทางการเงินที่เหมาะกับคุณ

แผนการเงินส่วนบุคคล
การจัดสรรวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับทุกจังหวะของชีวิตคุณ
Learn More
แผนการเงินระดับองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยดูแล จัดการความเสี่ยงที่รวมไปถึงวินาศภัยของบุคลากรในบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ท่านตั้งเอาไว้
Learn More
Our PROCESS

เราพร้อมให้การดูแลลูกค้าทุกคนอย่างอย่างมืออาชีพด้วยทฤษฎีสามเหลี่ยมทางการเงิน

พูดคุยกับลูกค้า
พูดคุย ปรึกษาหาลือกับคุณลูกค้าเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงและประเมินว่าลูกค้าขาดความคุ้มครองในด้านใด
คำแนะนำ
ประเมินหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้าเช่น ประกันสุขภาพ ทำแผนลดหย่อนภาษี การวางแผนทางการเงิน หรือแนะนำกลยุทธ์การลงทุนอย่างมืออาชีพ
สร้างแพลน
เมื่อเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมแล้ว ก็ถึงขั้นของการจัดวางและเลือกใช้ให้ถูกจังหวะชีวิตของคุณ
OUR PRODUCTS

ความเสี่ยงในการลงทุน

ประกันชีวิต ทั้งแบบตลอดชีพ ออมทรัพย์
เราจะวิเคราะห์ ประเมินและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า เช่น แผนทำประกันสุขภาพ แผนการลดหย่อนภาษี พร้อมทั้งเสนอทางเลือกใหม่ๆ อย่างแผนเตรียมทุนการศึกษา ออมทรัพย์หรือโอกาสในการลงทุน
ประกันสุขภาพ คุ้มครองค่ารักษา
เราจะวิเคราะห์ ประเมินและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า เช่น แผนทำประกันสุขภาพ แผนการลดหย่อนภาษี พร้อมทั้งเสนอทางเลือกใหม่ๆ อย่างแผนเตรียมทุนการศึกษา ออมทรัพย์หรือโอกาสในการลงทุน
ประกันโรคร้ายแรง
เราจะวิเคราะห์ ประเมินและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า เช่น แผนทำประกันสุขภาพ แผนการลดหย่อนภาษี พร้อมทั้งเสนอทางเลือกใหม่ๆ อย่างแผนเตรียมทุนการศึกษา ออมทรัพย์หรือโอกาสในการลงทุน
ชดเชยรายได้
เราจะวิเคราะห์ ประเมินและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า เช่น แผนทำประกันสุขภาพ แผนการลดหย่อนภาษี พร้อมทั้งเสนอทางเลือกใหม่ๆ อย่างแผนเตรียมทุนการศึกษา ออมทรัพย์หรือโอกาสในการลงทุน
ประกันแบบบำนาญ เพื่อเตรียมเกษียณ
เราจะวิเคราะห์ ประเมินและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า เช่น แผนทำประกันสุขภาพ แผนการลดหย่อนภาษี พร้อมทั้งเสนอทางเลือกใหม่ๆ อย่างแผนเตรียมทุนการศึกษา ออมทรัพย์หรือโอกาสในการลงทุน
ประกันวินาศภัย
ประกอบด้วย ประกันภัยรถ พรบ. ประกันภัย อัคคีบ้าน ประกันภัยโรงงาน ประกันทัวร์ ประกันการเดินทาง ประกันสัตว์เลี้ยง
ที่ปรึกษาด้านการเงินของเราพร้อมดูแลและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า เช่นแผนทำประกันสุขภาพ แผนการลดหย่อนภาษี พร้อมทั้งเสนอทางเลือกใหม่ ๆ อย่างแผนเตรียมทุนการศึกษา ออมทรัพย์หรือโอกาสในการลงทุน
หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายรวมค่าห้องที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
เพื่อการลดหย่อนภาษีที่เหมาะสมที่สุดด้วยแบบประกันออมทรัพย์กองทุน SSF RMF และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช่สำหรับคุณ
สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินด้วยประกันปกป้องโรคร้ายแบบ เจอ จ่าย หลายจบ จ่ายซ้ำสูงสุด 11 ครั้ง ผลประโยชน์สูงสุด 800% ของทุนที่เลือก
จะดีกว่าไหมหากคุณวางแผนปกป้องและชดเชยรายได้ของคุณเอาไว้เพื่อรองรับในช่วงจังหวะชีวิตที่เกิดเหตุไม่คาดฝันจนทำให้ต้องเจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือต้องนอนโรงพยาบาล
คุ้มครองอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันด้วยประกันอุบัติเหตุชั้นนำในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นประกันอัคคีภัย ประกันภัยโรงงาน ประกันการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ประกันอุบัติเหตุให้กับสิ่งที่คุณรัก
เราสามารถเลือกทำประกันในหมวดที่เราสนใจโดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยทิ้งหรือเบี้ยคงที่ ทั้งยังสามารถนำเบี้ยไปต่อยอดตามแผนทางการเงินการลงทุนให้เติบโตขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณได้อีกด้วย
ต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนหลากหลายรูปแบบ ทั้งในแบบผลตอบแทนที่แน่นอนและผลตอบแทนตามสถานการณ์ตลาด ออกแบบความเสี่ยงที่คุณต้องการได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำทุกผลิตภัณฑ์ และพันธมิตรที่เรามี
Our Team
พวกเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน ด้วยการสร้างรากฐานทางการเงินให้มั่นคงและดูแลคุณ
OUR CUSTOMERS’ REVIEW

เสียงตอบรับจาก
ผู้ใช้บริการจริง

คำบอกเล่าจากผู้ใช้บริการแผนการเงินแบบ Fin Fin ที่จะมาส่งต่อความสุขให้คุณแบบ Infinity
“ประทับใจในการบริการที่เป็นกันเอง แนะนำอย่าง ตรงจุดตามสิ่งที่ต้องการมากๆ ทั้งเรื่อง การวางแผนทางการเงินและประกันสุขภาพประทับใจในการบริการที่เป็นกันเอง”
กุลนันท์ ผาสุข
CEO, Founder
“ให้คำปรึกษาด้านการเงินมีความรู้และให้คำแนะนำ ที่เหมาะสมและมีความยืดหยุ่นเหมาะกับ lifestyle มีรูปแบบการวางแผนที่ชัดเจนเช่น เรื่องภาษี การลงทุน และเรื่องค่ารักษาพยาบาล ทำให้ สบายใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นให้คำปรึกษาด้านการเงินมีความรู้และให้คำแนะนำที่เหมาะสมและ มีความยืดหยุ่นเหมาะกับ lifestyle มีรูปแบบการวางแผนที่ชัดเจนเช่น”
พชร เฉลิมพงษ์
CEO, Founder
“ประทับใจในการบริการที่เป็นกันเอง แนะนำอย่าง ตรงจุดตามสิ่งที่ต้องการมากๆ ทั้งเรื่อง การวางแผนทางการเงินและประกันสุขภาพประทับใจในการบริการที่เป็นกันเอง”
วิชญ์ เวชกรปฎิวงศ์
CEO, Founder
“ประทับใจในการบริการที่เป็นกันเอง แนะนำอย่าง ตรงจุดตามสิ่งที่ต้องการมากๆ ทั้งเรื่อง การวางแผนทางการเงินและประกันสุขภาพ ประทับใจในการบริการที่เป็นกันเอง”
กุลนันท์ ผาสุข
CEO, Founder
“ให้คำปรึกษาด้านการเงินมีความรู้และให้คำแนะนำ ที่เหมาะสมและมีความยืดหยุ่นเหมาะกับ lifestyle มีรูปแบบการวางแผนที่ชัดเจนเช่น เรื่องภาษี การลงทุน และเรื่องค่ารักษาพยาบาล ทำให้ สบายใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นให้คำปรึกษาด้านการเงินมีความรู้และให้คำแนะนำที่เหมาะสมและ มีความยืดหยุ่นเหมาะกับ lifestyle มีรูปแบบการวางแผนที่ชัดเจนเช่น”
กุลนันท์ ผาสุข
CEO, Founder
“ประทับใจในการบริการที่เป็นกันเอง แนะนำอย่าง ตรงจุดตามสิ่งที่ต้องการมากๆ ทั้งเรื่อง การวางแผนทางการเงินและประกันสุขภาพ ประทับใจในการบริการที่เป็นกันเอง”
พชร เฉลิมพงษ์
CEO, Founder

สร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคงเพื่ออนาคตของคุณ

ร่วมงานกับเราในตำแหน่ง Financial Advisor(FA)

ลูกค้ายิ่งมีความมั่นคงทางการเงินมากเท่าใด คุณเองก็จะมีมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน แต่ทั้งสองอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีพอ
Blog & Knowledge

พัฒนาทักษะทางการเงินแบบ FIN INFINITY

เม.ย. 14, 2023
หนี้ปัจจุบันของคุณมีเท่าไหร่? EP.3
รายได้ของทั้งคู่ป็นแบบของใครของมัน หรือเป็นของกลาง ค่าใช้จ่ายภายภายในบ้าน ในส่วนต่างๆใครรับผิดชอบอะไรบ้าง
Life Insurance
Stock
เม.ย. 14, 2023
หนี้ปัจจุบันของคุณมีเท่าไหร่? EP.2
รายได้ของทั้งคู่ป็นแบบของใครของมัน หรือเป็นของกลาง ค่าใช้จ่ายภายภายในบ้าน ในส่วนต่างๆใครรับผิดชอบอะไรบ้าง
Financial Advisor
Knowledge
เม.ย. 14, 2023
หนี้ปัจจุบันของคุณมีเท่าไหร่?
รายได้ของทั้งคู่ป็นแบบของใครของมัน หรือเป็นของกลาง ค่าใช้จ่ายภายภายในบ้าน ในส่วนต่างๆใครรับผิดชอบอะไรบ้าง
Financial Advisor
Knowledge
Life Insurance
Stock