แผนรองรับรายได้
ได้รับเบี้ยขยัน
ได้รับโบนัสเลื่อนตำแหน่ง
สำเร็จในหน้าที่การงาน

Financial Advisor

Providing financial consulting and planning which focuses on providing comprehensive service for effective long-term financial plans for individuals and corporate clients to achieve the set financial goals.
OUR FINANCIAL ADVISOR PROGRAMS

You, too, can be a professional Financial Advisor

AIA Life Advisor

A programme for the new generations who are interested in developing their own potential to become a professional life insurance agent.

More Detail
FA Standard

Basic training programme that will introduce you to the standards of being a Financial Advisor in order to provide the most suitable plans for clients.

More Detail
FA Prime

A programme for experienced people whose goal is to succeed in financial advisory career with “MDRT”, the internationally recognized qualifications.

More Detail
APPLY OUR PROGRAM

What are the benefits of working with Fin-Infinity as a Financial Advisor?

With the course of success, you can be financially content as well
Stable Jobs
High Income
Low Risk
Have more time for yourself and your family
Career Growth
FINANCIAL ADVISORS’ REVIEW

Happiness from success by our agents

“อยากประสบความสำเร็จในวิชาชีพ FA ก็ต้อง พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มองเห็นความสำเร็จชัดเจนที่สุด และที่นั่นคือ Fin Infinity”
กุลนันท์ ผาสุข
CEO, Founder
“อยากประสบความสำเร็จในวิชาชีพ FA ก็ต้อง พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มองเห็นความสำเร็จชัดเจนที่สุด และที่นั่นคือ Fin Infinity”
กุลนันท์ ผาสุข
CEO, Founder

Creating sustainable contentment with a wealthy and stable financial plan, FIN INFINITY style

Join our FA team in 6 steps

Head towards the career path of the future. Create financial independence in the Fin Infinity style in the position of Financial Advisor (FA). Easy to start, provides satisfying income, with a support system for both self-development and financial technology.
1
Fill out the program application form to select a program
2
Online questionnaire
3
Interview
4
Examination, training, licensing of financial products
5
Product training and work process
6
Go to market with mentors

You can be a financial expert as well!

Walk the career path of the future. Professional Financial Advisor (FA). Easy to start, with satisfying income, and a support system for both self-development and our financial technology.
APPLY OUR PROGRAM