SERVICE

บริการวางแผนการเงินองค์กร

เรามีปรึกษาดีกรี MDRT พร้อมพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้พิชิตเป้าหมายที่คุณตั้งไว้
TALK TO AN ADVISOR
SUITABLE FOR WHOM
เหมาะกับองค์กรที่ต้องการมีที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพเพื่อให้เข้ามาช่วยดูแลจัดการบริหารความเสี่ยงของบุคลากรในบริษัทและยังรวมถึงวินาศภัย
สำหรับองค์กรใดที่ต้องการสร้างสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
องค์กรที่มี Key Man คนสำคัญ ซึ่งมีความเสี่ยงหากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับ Key Man และต้องการเครื่องมือที่เข้ามารองรับความเสี่ยง
SERVICE OVERVIEW

การวางแผนธุรกิจที่มอบความสบายใจให้แก่ลูกค้าเป็นสิ่งแรกที่พวกเรา Fin Infinity ให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษี การประกัน Key Man และยังรวมไปถึงลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองจากวินาศภัยอย่างเหมาะสม พนักงานในองค์กรมีสวัสดิการที่แข็งแรงและตอบโจทย์

ปกป้องความเสี่ยง

เริ่มป้องกันความเสี่ยงของการสูญเสียบุคลากรคนสำคัญด้วยประกัน Key Man เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับองค์กรเมื่อเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้น

ภาษีและการลงทุน

เพิ่มมูลค่าความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับธุรกิจของคุณด้วยการวางแผนทางการเงินเพื่อลดหย่อนภาษีอย่างมีแบบแผน เพื่อขยายตัวในธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความเข้มแข็งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้มีความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
Why should you trust us, Fin Infinity, with your investment plans?

ทำไมต้องให้พวกเรา Fin Infinity ช่วยวางแผนการลงทุน

สวัสดิการพนักงาน
องค์กรที่มีดีย่อมมาพร้อมกับสวัสดิการที่มีดีด้วยเช่นกัน เช่นประกันกลุ่มที่ทุกคนควรได้รับเพราะมันมีความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของพนักงาน แถมยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเป็นพนักงานขององค์กร อีกทั้งยังทำให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและการรักษาพยาบาลได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
วางแผนภาษี
เนื่องจากการวางแผนภาษีองค์กรเป็นการวางแผนการเงินในระยะยาวที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้องค์กรนั้น ๆ มีเงินสดเพียงพอในการลงทุนในธุรกิจ ทำให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเราจึงให้ความสำคัญในข้อนี้สำหรับลูกค้าองค์กรมาก
Key Man
บางครั้งองค์กรอาจสูญเสียคนสำคัญไปโดยไม่ทันคาดคิดและไม่มีแผนมารองรับ ทำให้องค์กรมีความเสี่ยงในการเงิน อย่างรายได้ที่ลดลง ความมั่นคงในตลาดเริ่มสั่นคลอน หรือหนักที่สุดคือการสูญเสียลูกค้าคนสำคัญไป ดังนั้นการวางแผนธุรกิจให้มีประกัน Key Man จะเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวและช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับองค์กรว่าหากเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นก็จะได้รับการป้องกันความเสียหายอย่างเหมาะสม ทำให้เรามุ่งสร้างประกัน Key Man ให้กับลูกค้าองค์กรที่เราดูแล
การลงทุน
การวางแผนธุรกิจให้องค์กรลงทุนด้านอื่น ๆ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มรายได้และกำไรให้องค์กรโดยไม่ต้องเพิ่มกิจการหรือขยายตัวในธุรกิจหลัก โดยการลงทุนด้านอื่น ๆ นั้นจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของกิจการด้วยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยเพิ่มความเข้มแข็งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัทที่พร้อมสนับสนุนความต้านทานความเสี่ยงทางการเงินเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ หรือความผิดพลาดในกิจการ ดังนั้นการลงทุนด้านอื่น ๆ เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวอีกด้วย
OUR PROCESS

ขั้นตอนในการให้บริการวางแผนการเงินองค์กร

พูดคุยและปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของคุณ
จัดผลิตภัณฑ์ทางการเงินตรงความต้องการของคุณลูกค้า
เสนอแผนและปรับผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
ดำเนินตามแผน ติดตามผลและให้คำปรึกษาตลอดอายุแผน
OUR CUSTOMERS’ REVIEW

เสียงตอบรับจาก
ผู้ใช้บริการจริง

คำบอกเล่าจากผู้ใช้บริการแผนการเงินแบบ Fin Fin ที่จะมาส่งต่อความสุขให้คุณแบบ Infinity
“We were looking for a long-term partner. Besides issuing cards, we loved Fin-Infinity’s outlook of what we can do regarding the product in the future.”
Kullanan Phasuk
CEO, Founder
“We were looking for a long-term partner. Besides issuing cards, we loved Fin-Infinity’s outlook of what we can do regarding the product in the future.
We were looking for a long-term partner. Besides issuing cards, we loved Fin-Infinity’s outlook of what we can do regarding the product in the future.”
Pachara Chaloempong
CEO, Founder
“We were looking for a long-term partner. Besides issuing cards, we loved Fin-Infinity’s outlook of what we can do regarding the product in the future.”
Kullanan Phasuk
CEO, Founder
“We were looking for a long-term partner. Besides issuing cards, we loved Fin-Infinity’s outlook of what we can do regarding the product in the future.
We were looking for a long-term partner. Besides issuing cards, we loved Fin-Infinity’s outlook of what we can do regarding the product in the future.”
Wish Vedchakornpativong
CEO, Founder

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

เริ่มปรึกษาทางการเงินได้ในทุกเรื่องที่คุณสงสัยตั้งแต่ตอนนี้ ไม่วา่จะเป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีหรือการวางแผนกลยุทธ์ด้านการเงินก็ตาม ทางเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนความสำเร็จในทุกเป้าหมายทางการเงิน
TALK TO ADVISOR